טופס בקשה לקבלת מידע עפ"י חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998
07/04/2020 :תאריך
דברי הסבר

לשם ביצוע פעולה זו יש לוודא צירוף המסמכים וביצוע הפעולות:
• יש למלא את פרטי המבקש והמידע המבוקש ו/או לצרף קובץ .
• יש לצרף את אישור תשלום האגרה , במידה והמידע המבוקש אינו
   מידע עצמי.
• יש לאשר את סעיף ההתחייבות
• מענה על אישור קבלת הטופס ישלח לכתובת המצויינת בטופס.

* לידיעתך – כל השדות הינם שדות חובה