slider image slider image slider image slider image slider image
11.08.2020
!
במסגרת שדרוג קווי הולכת המים בדימונה יתקיימו עבודות יזומות בלילה שבין יום רביעי 12/8/2020 ליום חמישי 13/8/2020 . לאור כך תתקיים הפסקת מים החל מיום רביעי בשעה 23:00 בלילה ועד ליום חמישי בשעה 05:00 לפנות בוקר. לפרטי השיבושים ורשימת הרחובות המנותקים לחץ כאן

החלפת קווי מים ברחובות דימונה

הושלמו העבודות להחלפת תשתית קווי המים ברחוב חגי

בימים אלו  מבצע התאגיד את החלפת תשתית צנרת המים ברחובות  חגי, הברוש, הנחל וקציעות בדימונה,  וזאת במקביל לפרויקט החלפת תשתיות הביוב בעיר אשר מתבצע בימים אלו  ברחובות המעפיל גולדה עד רח' טיילת הספורט.

 הפרויקט תוכנן  כחלק מפעילותו השוטפת של התאגיד לשיקום ושדרוג תשתיות המים  ונועד לשפר את רמת התשתיות בעיר.  קוי המים הישנים מוחלפים  בקווי צנרת חדשה ברמת תקן ואמינות גבוהים, ותחול  שיפור ניכר בזמינות ויעילות אספקת המים לרחובות אלו.

עלות הפרויקט הינה  כ-  500,000 ש"ח  והוא תוכנן  ע"י התאגיד כחלק מתכנית העבודה השנתית במסגרת ההשקעה העצומה של החברה בתשתיות ובתאום עם כל גורמי ההנדסה בעיר.

משך הפרויקט המתוכנן הינו כ-12  שבועות, ויקח בממוצע כשלושה שבועות עבודה בכל אחד מרחובות הפרוייקט. 

להלן תמונות החלפת התשתית ברחוב חגי בדימונה :

1800-20-30-70