slider image slider image slider image slider image slider image
11.08.2020
!
במסגרת שדרוג קווי הולכת המים בדימונה יתקיימו עבודות יזומות בלילה שבין יום רביעי 12/8/2020 ליום חמישי 13/8/2020 . לאור כך תתקיים הפסקת מים החל מיום רביעי בשעה 23:00 בלילה ועד ליום חמישי בשעה 05:00 לפנות בוקר. לפרטי השיבושים ורשימת הרחובות המנותקים לחץ כאן

מכוני טיהור

תאגיד מעיינות הדרום אחראי על 4 מכונים לטיפול בשפכים:

מכון טיהור שפכים בדימונה – מטפל בכ - 2,000,000 מ"ק שפכים בשנה.

מכון טיהור שפכים בערד – מטפל בכ – 1,500,000 מ"ק שפכים בשנה.

מכון טיהור שפכים בירוחם – מטפל בכ – 700,000 מ"ק שפכים בשנה.

מכון טיהור שפכים במצפה רמון – מטפל בכ – 400,000 מ"ק שפכים בשנה.

במכון טיהור דימונה מטוהרים כ- 30% מהשפכים לאיכות שלישונית. הקולחים המטוהרים משמשים להשקיה ציבורית ברחבי העיר ולהשקיית גידולים חקלאיים. במהלך שנת 2015 יטוהרו יתרת 60% גם הם לאיכות שלישונית.

במכון טיהור ערד מטוהרים כ- 100% מהשפכים לאיכות שלישונית. הקולחים המטוהרים משמשים להשקיה להשקיית גידולים חקלאיים.

במכון טיהור ירוחם מטוהרים כ- 100% מהשפכים לאיכות שלישונית. הקולחים המטוהרים משמשים להשקיה פארק ירוחם.

במכון טיהור מצפה רמון : בסוף שנת 2014 יוקם מערך טיפול שלישוני לטיפול כל שפכי המכון. הקולחים המטוהרים משמשים להשקיה להשקיית גידולים חקלאיים.

1800-20-30-70