slider image slider image slider image slider image slider image

נגישות סניפי השירות

הסניפים שלנו נגישים

תאגיד מעיינות הדרום פועל ומקדם את נושא הנגישות. 

אנו רואים בלקוחות עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה, ופועלים לשם כך  עפ"י המוגדר בחקיקת הנגישות. 

כל סניפי השירות עברו תהליך הנגשה  אשר נעשה בהתאם לדרישות החוק בנושא הנגישות. 

תהליך ההנגשה בוצע הן במישור הפיזי, הן בנהלים, והן באמצעים הטכנולוגים ובמישור התודעתי-התנהגותי בו זמנית.  מטרתנו לאפשר לכל לקוח באשר הוא , שירות שוויוני ונגיש. 

מטרת עמוד זה  ליידע אותך בהסדרי הנגישות הקיימים בסניפי השירות בערי התאגיד .

אם נתקלת בקושי הנובע מהעדר נגישות אנא פנה אלינו ונפעל למציאת פתרון.

במידה ויש לך שאלות, הצעות שיפור  הנך מוזמן לפנות לרכז הנגישות  בסניפי הגביה

הגב' שוש  אוחנה : shusha0107@gmail.com

נשמח לקבל את פנייתך ולסייע.


להלן מידע מפורט על מצב הנגישות של סניפי השירות :

1800-20-30-70