slider image slider image slider image slider image

דו"ח לשנת 2018

כמדי שנה ,וכמתחייב ע"פ תקנות אמות המידה, מפרסם התאגיד את הדו"ח השנתי והמקיף בדבר פעילותו בשנה החולפת.  דו"ח זה נשלח לרשות המים.

בנוסף, מפרסם התאגיד גם את עלון המידע  לתושב המתבסס על הדו"ח המקיף וכולל נתונים ומידע נוסף לנוחות תושבי התאגיד.-

מצ"ב לעיונכם הדו"חות  לשנת 2018- לפתיחה לחץ על התמונה של הדוח המבוקש 

  • דוח שנתי 2018 - לרשות המים
  • עלון מידע  ודו"ח שנתי לתושב 2018 . 

דוח שנתי          

דוח מידע לתושב - דוח שנתי 2018

מידע לציבור
1800-20-30-70