slider image slider image slider image slider image
22.10.2018
!
בתאריך 30/10/201, יום בחירות לרשויות המקומיות,סניפי השירות בערי התאגיד והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. מוקד התקלות 1-800-20-30-70 שלוחה 1 פועל כרגיל.

החלפת קו מים בורשטיין דימונה

1
החלפת קו מים בורשטיין דימונה

 
2
החלפת קו מים בורשטיין דימונה

 
3
החלפת קו מים בורשטיין דימונה

 
4
החלפת קו מים בורשטיין דימונה

 
5
החלפת קו מים בורשטיין דימונה

 
6
החלפת קו מים בורשטיין דימונה

 
7
החלפת קו מים בורשטיין דימונה

 

 

מידע לציבור
1800-20-30-70