slider image slider image slider image slider image
22.10.2018
!
בתאריך 30/10/201, יום בחירות לרשויות המקומיות,סניפי השירות בערי התאגיד והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. מוקד התקלות 1-800-20-30-70 שלוחה 1 פועל כרגיל.

שדרוג קו מים משה דיין דימונה

1
שדרוג קו מים משה דיין דימונה

 

2

שדרוג קו מים משה דיין דימונה

 

  

מידע לציבור
1800-20-30-70