slider image slider image slider image slider image
22.10.2018
!
בתאריך 30/10/201, יום בחירות לרשויות המקומיות,סניפי השירות בערי התאגיד והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. מוקד התקלות 1-800-20-30-70 שלוחה 1 פועל כרגיל.

פעילות סניפי השירות והמוקד הטלפוני ביום הבחירות

לתשומת לב תושבי התאגיד 

בתאריך 30/10/2018 , יום בחירות לרשויות המקומיות

סניפי השירות בערי התאגיד ושלוחות בירורים ותשלומים 

במוקד הטלפוני  1-800-20-30-70 יהיו סגורים.

מוקד התקלות פועל כרגיל 24/7. 

לידיעתכם,

1800-20-30-70