slider image slider image slider image slider image slider image

שונו שעות פעילות המוקד הטלפוני לתשלומים ובירורים

תושבים יקרים לתשומת לבכם,

החל מיום 25/7/19 יעודכנו שעות פעילות מוקד הטלפוני לבירורים ותשלומים של התאגיד  . 

במסגרת עדכון זה  מוקד הבירורים והתשלומים  יעבוד עד השעה 19:00 בימים ב וד',  ועד השעה 16:30 בימים א, ג, ה. המוקד יחל את פעולתו בשעה 8:30 בבוקר. 

מוקד התקלות של התאגיד ימשיך לתת מענה 24/7 לפונים בשלוחה 1 במספר המוקד 1-800-20-30-70. 

עדכון זמנים זה בוצע לאור היערכות התאגיד לתיקון חוק הגנת הצרכן למענה אנושי מהיר שיחל  ביום 25/7/19. 

1800-20-30-70