slider image slider image slider image slider image slider image

שאלות ותשובות בנושא איכות הסביבה

תושבים יקרים,

לאור המצב בטח שאלתם את עצמכם 

האם מי הברז בטוחים לשימוש?

מה לגבי מי הביוב?

האם ניתן לשחות בבריכה הביתית?

אלו משטחים מומלץ לחטא וכיצד מכינים תמיסת חיטוי?

לתשובות לכל השאלות הללו ועוד...

לחצו כאן 

1800-20-30-70