slider image slider image slider image slider image slider image
11.08.2020
!
במסגרת שדרוג קווי הולכת המים בדימונה יתקיימו עבודות יזומות בלילה שבין יום רביעי 12/8/2020 ליום חמישי 13/8/2020 . לאור כך תתקיים הפסקת מים החל מיום רביעי בשעה 23:00 בלילה ועד ליום חמישי בשעה 05:00 לפנות בוקר. לפרטי השיבושים ורשימת הרחובות המנותקים לחץ כאן

שאלות ותשובות בנושא איכות הסביבה

תושבים יקרים,

לאור המצב בטח שאלתם את עצמכם 

האם מי הברז בטוחים לשימוש?

מה לגבי מי הביוב?

האם ניתן לשחות בבריכה הביתית?

אלו משטחים מומלץ לחטא וכיצד מכינים תמיסת חיטוי?

לתשובות לכל השאלות הללו ועוד...

לחצו כאן 

1800-20-30-70