slider image slider image slider image slider image slider image

קבלת שירות בתקופת מגפת הקורונה

בהתאם להנחיות ממשלת ישראל ועד קבלת הנחיות חדשות  לקבלת קהל בסניפים, יהיו סניפי השירות בערי התאגיד סגורים לקבלת קהל. 

ניתן לקבל שירות באמצעות:

 בריאות איתנה לכולם 

אייקון

1800-20-30-70