slider image slider image slider image slider image slider image

מגבון לח זורקים רק לפח - קמפיין הסברה חדש

מגבון לח זורקים רק לפח :)

'מעיינות הדרום', תאגיד המים והביוב האזורי, יצא בימים אלה בקמפיין הסברה מיוחד לעידוד התושבים שלא להשליך מגבונים לחים לאסלות בבתים.

הקמפיין מתקיים באינטרנט, ברשתות החברתיות ובעיתונות המקומית, תחת המסר: "מגבון לח זורקים רק לפח!". ב "מעיינות הדרום" מדגישים, כי "השלכת מגבונים לאסלות היא הגורם מספר 1 לסתימות במערכות הביוב הביתית והעירונית גם יחד. מעבר לכך, להשלכת מגבונים לאסלות השלכות בריאותיות, סביבתיות וכלכליות, בשל הפוטנציאל הרב לגרימת הצפות ותקלות בצנרת הביוב וכן לגרימת בזבוז ניכר במים".

לדברי שעיה קרפ, מנכ"ל התאגיד, "פנינו תמיד לתושבים. בקמפיין הנוכחי אנו מבקשים מכל אחד ואחת מהתושבים לעזור לנו לשפר כל העת את השירות הניתן להם גם בפינוי יעיל של מי הביוב מהבתים. רק ביחד, בשיתוף פעולה מלא, ניתן יהיה למנוע את הנזקים הרבים שעלולים להיגרם בעקבות השלכת מגבונים לחים לאסלות.  אני פונה לתושבים בהזדמנות זו לשנות הרגלים ככל שהם קיימים ולהשליך את המגבונים הלחים רק לפח האשפה".

1800-20-30-70