slider image slider image slider image slider image slider image

אי מתן שירות לתושב בסעיף ערד בשל שדרוג מערכות מחשוב

במסגרת פעילותנו לשיפור השירות לתושב בערד  יבצע התאגיד בשבוע הקרוב  שדרוג מערכת המחשוב , ציוד וריהוט בסניף  הגביה בעיר ערד. 

לאור כך לא ינתן שירות פרונטלי בסניף מיום ראשון אחר הצהרים 12/12/2021  עד שלישי  14/12/2021 . 

ניתן לקבל מענה במוקד הטלפוני ב1800-20-30-70, באפליקציה  או דרך אתר מאסט

החל מיום רביעי 15/12/2021 יחזור סניף ערד למתן  שירות מלא לתושבים . 

אנו מודים לכם על תשומת הלב וההבנה 

1800-20-30-70