slider image slider image slider image slider image
20.03.2017
!
במסגרת שיפור השירות ושדרוג קווי הולכת המים תתקיים הפסקת מים לילית בערד , בלילה שבין ימים ראשון ושני, 26-27/3/17 החל מהשעה 22:30
חדשות מעיינות הדרום
מוקד שירות
1800-20-30-70