slider image slider image slider image slider image
22.10.2018
!
בתאריך 30/10/201, יום בחירות לרשויות המקומיות,סניפי השירות בערי התאגיד והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. מוקד התקלות 1-800-20-30-70 שלוחה 1 פועל כרגיל.

מז"ח - מכשיר מונע זרימה חוזרת

על פי תקנות בריאות העם מחויבים מאות אלפי בתי עסק בישראל בהתקנת מז"ח. המז"ח הינו אביזר המונע זרימה של מים מהרשת הפרטית לרשת העירונית, ובכך מונע חדירת זיהומים לרשת המים העירונית. תאגיד מעיינות הדרום פועל על מנת שכל בתי העסק הרלוונטיים יותקן מז"ח על מנת לשמור על רשת המים העירונית.

לצפייה בתקנות בריאות העם "התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת", רשימת מתקיני מז"חים מוסמכים, רשימת אביזרים מאושרים להתקנה ניתן למצוא, באתר משרד הבריאות.

1800-20-30-70