slider image slider image slider image slider image slider image slider image

חזון החברה

חזון תאגיד המים והביוב האזורי "מעיינות הדרום" הוא להיות מוביל באיכות השירות, בניהול מקצועי, יעיל וכלכלי תוך שמירה על איכות הסביבה והגנה על ערכי טבע ונוף.

1800-20-30-70