slider image slider image slider image slider image slider image slider image

מאגר חירום למט"ש ירוחם

בימים אלו משלים התאגיד את הקמת מאגר החירום בירוחם הנבנה בסמוך למתקן טהור השפכים מחוץ לעיר ירוחם.

המאגר, מסוגל לקלוט עד3000  קוב, ונועד לשמש כמאגר חירום למי השפכים  הנמצאים בתהליך טיהור, וזאת במידה ועולה תקלה בתפעול המט"ש המחייב את הזרמת השפכים ממנו.

מתוך רצון ומחוייבות לשמירה על  על איכות הסביבה  נבנה מאגר זה בעלות כוללת של 550,000 ₪ כחלק מתכנית העבודה של התאגיד, ולצורך הזרמת השפכים אליו מהמט"ש בעת הצורך.

המאגר יהיה מוכן לשימוש כבר בתחילת חודש אפריל וזאת ובמידה ותעלה בעיה בתפקוד המט"ש כיום.

מאגרים נוספים בערי התאגיד  דימונה ומצפה רמון, נמצאים בתכנון  מחלקת ההנדסה בתאגיד לקראת בנייתם בשטח. 

מאגר חירום מטש ירוחם

מאגר חירום מטש ירוחם

מאגר חירום מטש ירוחם

מאגר חירום מטש ירוחם

מאגר חירום מטש ירוחם

מידע לציבור
1800-20-30-70