slider image slider image slider image slider image slider image slider image

החלפת קווי מים ברחובות דימונה

הושלמו העבודות להחלפת תשתית קווי המים ברחוב חגי

בימים אלו  מבצע התאגיד את החלפת תשתית צנרת המים ברחובות  חגי, הברוש, הנחל וקציעות בדימונה,  וזאת במקביל לפרויקט החלפת תשתיות הביוב בעיר אשר מתבצע בימים אלו  ברחובות המעפיל גולדה עד רח' טיילת הספורט.

 הפרויקט תוכנן  כחלק מפעילותו השוטפת של התאגיד לשיקום ושדרוג תשתיות המים  ונועד לשפר את רמת התשתיות בעיר.  קוי המים הישנים מוחלפים  בקווי צנרת חדשה ברמת תקן ואמינות גבוהים, ותחול  שיפור ניכר בזמינות ויעילות אספקת המים לרחובות אלו.

עלות הפרויקט הינה  כ-  500,000 ש"ח  והוא תוכנן  ע"י התאגיד כחלק מתכנית העבודה השנתית במסגרת ההשקעה העצומה של החברה בתשתיות ובתאום עם כל גורמי ההנדסה בעיר.

משך הפרויקט המתוכנן הינו כ-12  שבועות, ויקח בממוצע כשלושה שבועות עבודה בכל אחד מרחובות הפרוייקט. 

להלן תמונות החלפת התשתית ברחוב חגי בדימונה :

מידע לציבור
1800-20-30-70