מעיינות הדרום - דף הבית

סקר שירות ארצי

סקר רשות המים – היכנסו והשתתפו .  הסקר נערךברמה ארצית כחלק ממאמץ רב לשפר את איכות השירות ולעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום המים והביוב. התוצאות שיאספו יאפשרו  להבין את דרישות הציבור ולשפר את השירות הניתן בתחום. כמו כן הסקר יאפשר לרשות המים, כמי שאחראית על פיקוח  איכות השירותים שהנך מקבל/ת,  ולתאגיד המספק את השירות, להבין […]

עלון מידע ודו”ח שנתי לתושב לשנת 2023

Businessman Checking Report

תאגיד “מעיינות הדרום” התמודד בהצלחה עם שורה של אתגרים משמעותיים מאז ה 7- באוקטובר 2023 , במטרה לשמור על אספקת מים באמינות, בזמינות ובאיכות לכלל תושבת ותושבי דימונה, ערד, ירוחם ומצפה רמון.עמידת התאגיד במלוא יעדי אספקת המים והטיפול בשפכים, נבעה מתפיסת ניהול מתקדמת במשק המים ומהיערכות מיטבית להמשך רציפות תפעולית מלאה במצב חירום.בכך, ביסס התאגיד […]