slider image slider image slider image slider image
22.10.2018
!
בתאריך 30/10/201, יום בחירות לרשויות המקומיות,סניפי השירות בערי התאגיד והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. מוקד התקלות 1-800-20-30-70 שלוחה 1 פועל כרגיל.

החלפת קו מים בריכות דימונה

1
החלפת קו מים בריכות דימונה

 
2
החלפת קו מים בריכות דימונה

 
3
החלפת קו מים בריכות דימונה

 
4
החלפת קו מים בריכות דימונה

  
 

מידע לציבור
1800-20-30-70