slider image slider image slider image slider image

דו"ח לשנת 2017

גם השנה וכמדי כל שנה מפרסם התאגיד את הדו"ח השנתי המקיף בדבר פעילותו בשנה החולפת.

דו"ח זה נשלח לרשות המים. 

בנוסף , שולח התאגיד  את עלון המידע והדו"ח השנתי לתושב המתבסס על הדו"ח המקיף וכולל נתונים ומידע נוסף לנוחות תושבי התאגיד. 

מצ"ב לעיונכם הדו"חות  לשנת 2017.

דוח שנתי           עלון שנתי ודו

מידע לציבור
1800-20-30-70